top of page

UPPHANDLINGAR

 

Upphandlingar sker ofta i ett tidigt skede under byggprojektet. Underlaget som tas fram under byggledningen används i sin tur som ett ramverk i projektet.

 

Som byggledare i projekt träffar vi på Atrio både entreprenörer och intressenter för att gemensamt ta fram förfrågningsunderlag på bygghandlingar. Med hjälp av upphandlingar vet vi vilka förväntningar som finns hos kunderna och vilket resultat som förväntas.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig!

handskakning 1
Atrio - Symboler & borders-89_edited_edi
bottom of page