top of page

PLANERING

 

För att strategiskt nå sina mål krävs planering. Som byggledare innebär det att ta fram tidsramar, mål & delmål, samt placera de olika momenten i byggprocessen.

Planeringen är nära knutet till upphandlingarna och det nav driver byggprocessen framåt genom sina mål. I rollen som byggledare stöds planeringen av god kommunikation, samordning, administrering såväl som organisering.

Kontakta oss idag för att veta mer!

_edited.jpg
Atrio - Symboler & borders-89_edited_edi
bottom of page