• Inredning

  • Arkitektur

  • Färgsättning

  • Stadsplanering

  • Byggkonstruktioner

 

  • Byggledning

  • Projektledning

  • Kostnadskalkyler

  • Byggadministration

  • Kontroll och besiktning

 

VÅR VERKSAMHET

Atrios verksamhet vidsträckt och spänner sig från arkitektur & konstruktion till byggledning & kontrollansvar. Vill du veta mer om oss eller ha hjälp med att ta fram kostnadskalkyler kontakta oss gärna!

Östra Kyrkogatan 12, 593 33 Västervik, Sweden

  • 2885742-200_edited_edited