top of page

VÅR VERKSAMHET

Atrios verksamhet är vidsträckt och spänner sig från arkitektur & inredning till byggledning & kontrollansvar.

Vill du veta mer om oss eller ha hjälp med att ta fram kostnadskalkyler kontakta oss gärna!

byggplaner

Vår verksamhet omfattar

  • Inredning

  • Arkitektur

  • Färgsättning

  • Stadsplanering

  • Byggkonstruktioner

 

  • Byggledning

  • Projektledning

  • Kostnadskalkyler

  • Byggadministration

  • Kontroll och besiktning

 

VÅR VERKSAMHET

Atrio - Symboler & borders-89_edited_edi
bottom of page