top of page

ADMINISTRERING

 

Administrering är en ut av de mest essentiella delarna för att stödja byggprocessen. Den koordinerar och strukturerar de olika arbetsinsatserna i syfte att styra projektet i önskad riktning.

Hos oss på Atrio handlar även administrering om att hantera relevant information både genom lyhördhet samt god samordning. Det är när vi sitter i byggledningen som vi har i uppgift att administrera och planera arbetet.

Vill du ha hjälp med byggledning?

Kontakta oss idag!

Web Samråd
Atrio - Symboler & borders-89_edited_edi
bottom of page