byggarbetare

ORGANISERING

 

Som byggledare innebär organisering att främja gott samarbete mellan projektets olika aktörer, detta ihop med tidsramar och byggprocessens flera moment.

Organisering handlar om vem som gör vad när och hur och det är byggledningens som har uppgift att organisera och planera arbetet, något som vi på Atrio har god erfarenhet om!

 

Kontakta oss idag för att veta mer!

Atrio - Symboler & borders-89_edited_edi