Om oss

01 Atrio kontor

ATRIO arkitekter Västervik AB är ett idérikt och erfaret arkitektkontor med såväl privata som offentliga uppdragsgivare.

Kontoret har en mycket allsidig inriktning. Sedan starten 1920 har vi med över 4000 uppdrag byggt upp en bred kompetens för att kunna genomföra projekt från idé till färdig byggnad med helhetsansvar.

Vår verksamhet omfattar arkitektur, byggkonstruktioner, stadsplanering, inredning, utredning, färgsättning, konstnärlig utsmyckning, byggadministration, projektledning, byggledning, kontroll och besiktning, värdering, kostnadskalkyler m.m. Vi projekterar såväl med Cad och BIM som med penna och pensel.

Vi arbetar med bostäder, skolor, sjukhus, kyrkor, församlingshem, restaureringar, kontor, restauranger, hotell, industrier, äldrebostäder, stadsplanering, centrumbebyggelse och mycket annat.

Våra medarbetare är huvudsakligen arkitekter SAR/MSA och byggnads-ingenjörer SBR. Kontoret ägs i sin helhet av oss anställda. För breddad kompetens och erfarenhet samarbetar vi med våra systerkontor ATRIO arkitekter i Jönköping, Kalmar och Nybro.

Kontoret är anslutet till STD, Sveriges Teknik & Design inom ALMEGA AB.

Vi ger Dig gärna goda råd, väcker tankar Du inte tänkt och ger Dig lösningar Du inte trodde fanns.